Etnogeskiedenis

etnohistoryDie Hessequa Vereniging vir Argeologie stel hom ten doel om, sover moontlik, die voorgeskiedenis van die Hessequa stam, tans die enigste oorlewende groep van al die pre-koloniale plaaslike bevolkings, op te teken. Om hierdie doel te verwesenlik is prof. Michael de Jongh, emeritus professor van Antropologie aan die Universiteit van Suid-Afrika, in 2008 gekontrakteer om ʼn tekstuele analise van beskikbare historiese materiaal asook tersaaklike etnografiese ondersoeke te doen om die studie af te skop. Sy werk is tans te koop en is beskikbaar by die Stilbaai Info-kantoor. Sedertdien is aanvullende werk gedoen met betrekking tot hulle rotskuns, eetbare en medisinale plante en navorsing oor wanneer hulle begin het om met beeste naas vetstertskape te boer. Die Vereniging beoog om vanuit al hierdie stof ʼn leesbare boek in Afrikaans beskikbaar te stel, sodat die nasate van hierdie mense kennis van hulle agtergrond kan bekom.

Afrikaans of / or English