Paleo-botanie

Weens duidelike tekens dat kalkrantfynbos se geofiete ‘n voedingsbron (veral van koolhidrate) vir die vroeë inwoners van die streek was, is wetenskaplikes tans besig om die paleo-botanie van die streek van naderby te ondersoek. Prof. Jan-Erik van Wyk van die Universiteit van Johannesburg, asook prof. Richard Cowling van die Nelson Mandela Metropool Universiteit voer die werk aan met die hulp van ‘n entoesiastiese groep M- en D-studente.

Benewens die identifikasie van bruikbare kossoorte, word aandag gegee aan die energie benodig om die voedsel te versamel, maar ook aan die energie opbrengs van elke voedselsoort. Hierdie navorsing sal help om verdere detail van die daaglikse lewe van vroeë Homo sapiens in die streek na vore te bring.

Om hierdie werk vir die publiek toeganklik te maak is die rol van die Tuin-op-die-Brak, sowel as die voorgestelde Fynbos en Argeologiese Inligtingsentrum noodsaaklik.

 

Voorbeeld van 'n graafstok wat deur die vroeë Homo sapiens gebruik is om toegang tot geophytes te kry
Voorbeeld van ‘n graafstok wat deur die vroeë Homo sapiens gebruik is om geofiete uit te haal

Afrikaans of / or English