Projekte

Visvywerprojek

Bevordering van die volgehoue bewaring van die Noorkapperspunt-visvywers wat geleë is in ʼn area wat as beperkte gebied binne die Stilbaai Marine Bewaringsgebied verklaar is.

Rotskuns projek

Om verdere rotskuns vindplekke in die Hessequa- streek te karteer en te dokumenteer.

Hessequa se Etnogeskiedenis

Navorsing oor die geskiedenis en kultuur van die eertydse inheemse Khoenkhoen- en Boesman-inwoners van die Hessequa en die bepaling van hulle moontlike verwantskap met die huidige inwoners

Die Blombos Museum vir Argeologie

Die bestuur, instandhouding en uitbreiding van Die Blombos Museum vir Argeologie

Argeologiese Terrein Katalogus van Hessequa

Skep van ʼn omvattende katalogus van alle argeologiese terreine van belang in Hessequa en die identifisering van terreine vir verdere studie

Skoolprojek

Om leerders van die Hessequa-streek bewus te maak van argeologie en die beginsels daarvan by hulle tuis te bring.

Rotskuns galery

Om die rotskuns van die Hessequa op ʼn aanskoulike manier aan die publiek bekend te stel

Afrikaans of / or English