Rotskuns van Hessequa

rock-artDaar word geskat dat daar meer as 50 vindplekke met voorbeelde van rotskuns in die Langeberge van Hessequa is. Van hulle is 32 opgemeet en gedokumenteer deur dr Renée Rust. Die projek loop sedert 2005.

Die Hessequa Vereniging vir Argeologie befonds tans fase twee van hierdie projek waartydens Dr. Rust en haar span verdere vindplekke sal opmeet en dokumenteer.

Van haar werk is te sien in die Rotskuns gallery in die Blombos Museum van Argeologie.

Die rotskuns, hoofsaaklik deur Boesman kunstenaars van lank gelede, vorm ‘n ryk kulturele erfenis. Hierdie erfenis staan in gevaar om vir ewig verlore te raak deur natuurlike verwering en die skade wat deur onverskillige lede van die publiek doen. Dit is dus van die uiterste belang dat hierdie vindplekke geïdentifiseer, gedokumenteer en bewaar word vir toekomstige geslagte.

Dit is vir die Hessequa Vereniging vir Argeologie ‘n prioriteit om hierdie inisiatief voort te sit en sodoende die publiek bewus te maak van hierdie pragtige beelde van mense, diere en abstrakte vorms wat so kunstig deur die Boesmans geskep is, asook van die geestelike betekenis van die werk.

 

Afrikaans of / or English