Skulphope

shell-middens1Skulphope is al beskryf as die vullishope van mense uit die Steentydperk. So ‘n vullishoop, as dit deur ‘n opgeleide argeoloog opgegrawe word, bied ‘n rekord van die kos wat mense geëet het, die gereedskap wat hulle gemaak en gebruik het en die ornamente wat hulle gedra het.

Skulphope is maklik onderskeibaar, want, afgesien van ‘n verskeidenheid van skulpe, bevat hulle die beendere van diere en vis wat deur die Later Steentydperk mense geëet is. Hulle kan ook enkele klip- en beengereedskap bevat. In meer onlangse skulphope kan skerwe van erdewerk gevind word. Pottebakkery is ongeveer 2000 jaar gelede deur die Khoekhoen bekendgestel. Skulphope is deel van ons kulturele erfenis en mag in terme van die Wet op Natuurlike Hulpbronne nie versteur word sonder vooraf toestemming van die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap nie.

shell-middens2Baie skulphope word gevind langs die kus tussen die Gouritzriviermond en die Breederiviermond. Een van hierdie skulphope, bokant die hawe in Stilbaai, is beskerm teen die elemente en menslike inmenging en met die hulp van trappe en ‘n besigtigingsplatform is dit vir die publiek toeganklik gemaak.

 

Afrikaans of / or English